Loading...

petak, 10. veljače 2012.

Muzika dalekih svirača

 
muzika dalekih svirača
film se bez prestanka vrti
sjena do mene svraća
ples života i smrti

zagrljeni parovi pod ruku
 nad provalijom bez riječi
kroz tunele se provuku
slapovi svjetlosti ...ne prestaju teći

na prozoru... zaspale zvijezde
iza zavjesa sjene vire
misli ka visinama jezde
sanjuć mrtve leptire

prašnjavi snovi
kao brodovi u luci
bol vene
stišćem ga u ruci

muzika dalekih svirača
pjesma u meni ječi
preko trnja i drača
dopiru nečije tople riječi

Put svjetla i put tame

 

Do neba dva su puta
izabiremo ih uvijek sami
jedan sjaji na suncu
 drugi skriven je u tami

Neki izabiru lakši
 sve ispred sebe gaze
dok uzdižu sebe
anđeli ih zaobilaze

drugi je skriven u travi
 do njega se teško stiže
 ali kad se nebo zaplavi
ljubav te sama uzdiže

na lakšem putu te sumnja dočeka
aveti ledenog daha
u tebi zvoni ranjenih glasova jeka
 dugo lutaš od nemila do nedraga

na težem putu čekaju te vile
 haljine im lepršaju bijele
razgrćeš oblake od svile
leptiri sa tobom se vesele

izabrati moraš stoga
 jer oba te oduvijek mame
put pakla ili put Boga
put svjetla ili put tame